(Bizkaia) BilbaoArte. «ES EL CRISTAL. ELLA». Exposición de Pablo Marte.

 

euskalocio

 

bilbaoarte93181
bilbaoarte11218
 

«ES EL CRISTAL. ELLA». Exposición de Pablo Marte.

 

BilbaoArte inaugura la primera exposición individual del año bajo el nombre «Es el cristal. Ella» del artista becado en 2018 Pablo Marte. El artista, partiendo de un interés por investigar la quietud en los cuerpos, presentará la materialización en vídeo de una biografía fantástica, la de la artista escénica Franziska Gaze, quien vive la muerte en cada función.

Cuando comenzó a interpretar sus primeros papeles en teatro (de esto no hace tanto, diez, quince años) se creía incapaz de memorizar. Le sudaban las axilas. Era un temor en toda regla. ¿Cómo podría plantarse en un escenario, o delante de un corro de personas, y repetir con inolvidable sencillez el texto aprendido? Para ella la perfección se encontraba en una siempre fiel y exacta repetición. No dejarse ni siquiera una coma. Su interpretación debía ser como la insinuación de las lágrimas del vino en el cristal de una copa tras ser balanceada. Esta insinuación no se escribe. Es oleosa. Pictórica. Se desliza.

Es el cristal. Ella.

Muchos actores se vanaglorian de saber improvisar. Ella no eligió el teatro para aprender a improvisar. Quería poder ser igual a cualquier cosa. A todas las cosas. Ella entendía “lo igual” de un modo tradicional: la máscara detrás de la que se esconde una mera portadora. Esto implicaba un desdoblamiento. La conciencia se retiraba a un lugar espacialmente no presente, mientras el cuerpo presente era dejado a cargo de la máscara. Aquí tal vez ella pensara “podemos amar algo íntimamente, precisamente porque no lo tenemos o no está”.

De algún modo vive la muerte en cada función.


Urte honetako lehen erakusketa inauguratuko du BilbaoArtek. «Es el cristal. Ella» izeneko bakarkako erakusketa hau Pablo Marte 2018ko artista bekadunak sinatzen du.

Antzerkiko bere lehen paperak antzezten hasi zenean (duela ez asko, hamar, hamabost urte) ez zen memorizatzeko gai sentitzen. Besapeetatik izerditzen zuen. Benetako beldur bat. Nola ezarri antzeztokian, edo pertsona multzo baten aurrean, eta ikasitako testua erraztasun ahaztezin batekin errepikatu? Beretzako perfekzioa errepikapen zehatz eta doi batean aurkitzen zen. Koma bat ere ez bidean utzi. Bere interpretazioak kristalezko kopa zabukatu ondoren ardoaren malkoen aieruaren modukoa izan behar zuen. Aieru hau ez da idazten. Oliotsua da. Piktorikoa. Irrist egiten du.

Kristala da. Hura.

Aktore asko inprobisatzen jakiteaz harrotzen dira. Berak ez zuen antzerkia aukeratu inprobisatzen ikasteko. Edozer gauza bezalakoa izan nahi zuen. Gauza guztien berdina. Berak “berdintzat” era tradizional batean ulertzen zuen: eramaile soil bat ezkutatzen duen maskara. Honen bitan banatzea inplikatzen du. Kontzientzia espazialki bertan ez dagoen toki batetara joaten zen, lekuan gelditzen zen gorputza maskararen esku gelditzen zelarik. Agian berak, momentu honetan, zera pentsatzen zuen “zerbait barnetik maitatu dezakegu, zehazki ez daukagulako edo ez dagoelako.”

Nolabait heriotza funtzio bakoitzean bizitzen da.

 

Del Lunes 18 de Febrero hasta el  Viernes 15 de Marzo de 2019. // 2019 apirilaren 18tik, astehelena, martxoaren 15era arte,  ostirala.

 

De Lunes a Viernes de 17:30 a 20:30 horas. // Astehelenatik Ostirala 17:30etatik 20:30etara.

 

 Entrada gratuita. // Doako sarrera.

 

 
Cómo llegar:
 
 
 
Urazurrutia Kalea, 32, 48003 Bilbo, Bizkaia.

 
Dónde aparcar:
 
 
 
Askatasuna Etorb., 13, 48003 Bilbo, Bizkaia.

Si quiere publicar o difundir gratuitamente su negocio, institución o eventos relacionados con la cultura, ocio o entretenimiento en general, por favor contacte con nosotros:

difusion@euskalocio.eus

 

euskalocio