(Bizkaia) Azkuna Zentroa. “LA LINEA RECTA NO ES LA MÁS CORTA”. Exposición.

 

euskalocio

 

azkuna17118

azkuna29118

 

“LA LINEA RECTA NO ES LA MÁS CORTA”. Exposición.

Azkuna Zentroa presenta la exposición ‘La línea recta no es la más corta’ de los artistas Miriam Isasi (Vitoria, 1981) y José Manuel Mesías (La Habana, 1990). Esta muestra es el resultado del trabajo realizado durante su residencia artística en el marco del programa Amphitryon de Azkuna Zentroa. Miriam Isasi llevó a cabo parte de esta residencia en Cuba mientras que José M. Mesías la desarrolló en Bilbao mediante intercambio, en colaboración con el programa ‘Artista x Artista’ del Estudio Carlos Garaicoa en La Habana.

Cuando estamos lejos de los acontecimientos, sufrimos la banalidad de la ignorancia. Cuando nos acercamos, lo que nos estremece es su complejidad. Seguimos sin saber demasiado, pero al menos nos consuela haber alcanzado cierto conocimiento de causa de nuestra inopia.

En esa certidumbre se cruzan las obras de Miriam Isasi y José Manuel Mesías. Un viaje en el espacio y otro en el tiempo, lo que no es tan contradictorio como pueda parecer. ¿Acaso las expediciones al espacio no estuvieron animadas siempre por la posibilidad de viajar en el tiempo?

Para Isasi, ese viaje implica traspasar la superficie. Una inmersión en toda la regla bajo el mar cubano, a veces un océano de eslóganes e ideas preconcebidas. Un disparo por debajo de la línea de flotación de esas verdades lejanas que la distancia ha pulido. Isasi se sumerge bajo la ciudad, el circo o las aguas profundas del Caribe. Y consigue que nos hundamos con ella hasta el punto en que queden asfixiadas nuestras nociones estandarizadas sobre los extraños, la política o el arte mismo. De esas profundidades, al final, emergemos siendo otros.

Mesías, por su parte, excava en la tierra quemada. En el subsuelo del paisaje en el que ha ocurrido la historia, la guerra, el martirio. Una tierra que, a diferencia de los cuadros épicos que cita, no siempre significa “patria”, “nación”, “país”. La tierra como tal, el estrato natural en el que caen, abatidos, los héroes. La naturaleza muerta de una batalla viva. La tierra como maldad y maleza del paisaje. Un sedimento que, desde su experiencia en el País Vasco, notifica además un residuo a la vez industrial y lingüístico, de calma y violencia latente, de pertenencia y fuga, que tensa una cultura arraigada con los flujos de su ría hacia el mar.

En la obra de ambos no es tan importante que el viaje sea más corto o más largo, sino más profundo. Capaz de perforar esas vistas panorámicas que habían hipnotizado nuestra mirada.

Ivan de la Nuez


Azkuna Zentroak Miriam Isasi (Gasteiz, 1981) eta José Manuel Mesías (Habana, 1990) artisten ‘Lerro zuzena ez da laburrena’ erakusketa aurkeztuko du. Azkuna Zentroaren Amphitryon  programaren barruan izan duten egonaldi artistikoan egin duten lanaren emaitza da erakusketa. Miriam Isasik Kuban izan zuen egonaldiaren zatia, eta José M. Mesíasek, berriz, Bilbon, truke bidez, Carlos Garaicoa estudioaren ‘Artista x Artista’ artistarekin elkarlanean.

Gertaeretatik urrun gaudenean, ezjakintasunaren hutsalkeriaz sufritzen dugu. Hurbiltzen garenean, berriz, gertaeren konplexutasunak astintzen gaitu. Hala ere, ez dugu gehiegi jakiten, baina gure gabeziaren arrazoiaz zerbait ikasi dugu eta, besterik ez bada ere, horrek bihotza arintzen digu.

Ziurtasun horretan gurutzatzen dira Miriam Isasiren eta José Manuel Mesíasen lanak. Espazioan eta denboran egindako bi bidaia. Hala ematen badu ere, ez da hain kontraesankorra. Izan ere, espaziora egindako espedizioen akuilua ez al zen beti izan denboran barrena bidaiatzeko aukera?

Isasiren ustez, bidaia hori egiteko gainazala zeharkatu behar da. Kubako itsasoan behar bezala murgildu, aurrez pentsatutako esloganen eta ideien ozeano batean, batzuetan. Tiro bat, distantziak leundu dituen egia urrun horien flotazio-marraren azpitik. Isasi murgildu egiten da Karibeko ur sakonen, hiriaren edo zirkuaren azpitik. Eta denok murgiltzen gara harekin batera, arrotzei, politikari edota arteari berari buruz ditugun nozio estandarizatuak itotzen diren arte. Azkenean, sakontasun horietatik azaleratzen garenean, bestelakoak gara.

Mesíasek, berriz, erretako lurra zulatzen du. Historia, gerra eta martirioaren gertaleku izan den paisaiaren lur-azpia. Aipatzen dituen koadro epikoek ez bezala, lur horrek ez du beti “aberria”, “nazioa” edo “herrialdea” esan nahi. Lurra berez, estratu naturala, heroiak abailduta erortzen diren tokia. Bizirik dagoen bataila baten natura hila. Lurra, paisaiaren gaiztakeria eta sasitza gisa. Jalkin bat, Euskal Herrian izandako esperientziatik aurrera, aldi berean industria eta hizkuntzakoa den ondar baten berri ematen duena, baretasun eta ezkutuzko bortxakoa, pertenentzia eta ihesekoa, itsasadarrak itsasorantz dituen fluxuetan sustraitutako kultura tinkatzen.

Bien obran, garrantzizkoena ez da bidaia luzeagoa edo laburragoa izatea, sakonagoa izatea baizik. Gure begirada liluraturik zuten ikuspegi panoramiko horiek zulatzeko modukoa.

Iván de la Nuez

 

Del Jueves 15 de febrero de 2018 al Domingo 6 de mayo de 2018. // 2018ko otsailaren 15etik, osteguna, maiatzaren 6ra, igandea.

 

Entrada libre. // Doako sarrera.

SALA DE EXPOSICIONES // ERAKUSKETA ARETOA
Planta -2 // –2. solairua

 

HORARIO // ORDUTEGIA

Lunes cerrado. // Astelehenetan itxita.

Martes a jueves y domingos: 11:00-20:00h. // Asteartetik ostegunera eta igandeetan: 11:00etatik 20:00etara.

Viernes, sábados, festivos y vísperas de festivo: 11:00-21:00h. // Ostiraletan, larunbatetan, jaiegunetan eta jaiegun-bezperetan: 11:00etatik 21:00etara.

 

 
Cómo llegar:
 
 
 
Arriquíbar Plaza, 4, 48010 Bilbo, Bizkaia.

 
Dónde aparcar:
 
 
 
Alameda Urkijo, 43, 48010 Bilbo, Bizkaia.

Si quiere publicar o difundir gratuitamente su negocio, institución o eventos relacionados con la cultura, ocio o entretenimiento en general, por favor contacte con nosotros:

 

difusion@euskalocio.eus

 

euskalocio